Dietari de l'eixida de Mn. Alcover a Alemania y altres nacions l'any del Senyor 1907 [Bolletí del diccionari de la llengua catalana, Tom V]

Autor: ALCOVER, Antoni Mª

Fechas (nac. y def.): a

Titulo: Dietari de l'eixida de Mn. Alcover a Alemania y altres nacions l'any del Senyor 1907 [Bolletí del diccionari de la llengua catalana, Tom V]

Caract. autor:

Lugar edición: Ciutat de Mallorca

Editorial: Estampa de N'Amengual y Muntaner

Año: 1907

P.p.: 378

Otras ediciones: Viatge a Alemanya i altres nacions, Barna: Ed. 62, MOLC

Referencia:

Genero: Diarios

Notas: Féu dos viatges més per terres estrangeres el 1912 i el 1913

 Imprimir ficha